Geen producten (0)

Wij houden onszelf allang niet meer bezig met de vraag of elektro straling veroorzaakt door satellieten, wifi, 4/5G, zendmasten, smart phones, slimme meters, baby phones, laptop/computer/ scherm, bluetooth, gps navigatie bewezen schadelijk is of niet voor onze gezondheid en de natuur, dat staat vast.

Maar dit moet ieder voor zichzelf uitmaken.

Net zoals vroeger nog gedacht werd dat roken niet slecht was, weten wij nu dat door de jaren ons hoofd en lichaam zieker kan door overmatige schadelijke stoffen en overmatige straling tov mensen die minder blootgesteld worden. 

 

70% van all Nederlanders en landen met hoge internet stralings-infrastuctuur krijgen te maken met aan Dementie/Alzheimer e.d gerelateerde aandoeningen.

Wij zijn ervan overtuigd ( medisch onderzoek zal dit aantonen in de komende jaren ), dat

permanente blootstelling aan elektrostraling hier grotendeels aan bijdraagt. 

Wellicht zal toenemen.

 

Baby's hersen- en lichaampje wordt door hun dunne onvolgroeide lichaam, schedeldikte en fontanellen buiten en in de moederbuik extra blootgesteld.  

 

Maar voor ons nu, gaat het erom hoe wij deze straling voor ons lichaam kunnen reduceren. Voor onszelf en onze dierbare naasten.

Het stralingsniveau zal toenemen met tienduizenden satellieten en extra zendmasten rondom en in ons huis door " the internet of things" die alles met elkaar verbind met hoogfrequente straling.

​1.4 miljoen cellulaire zendmasten, oplopend naar 2 miljoen, vijf miljard cellulaire mobile phones , die maandelijks 600 terabytes elektro magnetisch zenden.​
 

Ontsnappen is niet meer mogelijk. 

Niemand die de effecten kent op langere termijn.

Wél dat de aan stralings gerelateerde klachten steeds groter worden.

Én dat wij dat wij onszelf moeten gaan beschermen, want de politiek én de media laat het afweten door vooropgestelde belangen..

Overdag is het onmogelijk onszelf permanent te beschermen tegen electrostraling en daarbij ook nog een normaal  leven te leiden.

Maar ’s-nachts en bij gelegenheid kunnen wij ons af te schermen van 24/7/365 straling op- en door ons heen.

En zo het lichaam tot op celniveau de gelegenheid geven zich te herstellen van deze boven de normen dagelijkse straling stress die wij oplopen. 
Stress waartegen ons lichaam zich wellicht ongemerkt onophoudelijk verzet.

Met als gevolg uitputting, disbalans en allerlei ziekte verschijnselen. 

 

Zendmasten overzicht Amsterdam/Rotterdam/Den Haag centrum 2019, nog zonder 5G netwerk-en satellieten zenders.

bron: https://stralingsbewust.info/waar-staan-zendmasten/

Zendmasten Amsterdam 2019 nog zonder 5G netwerk

Zendmasten Amsterdam 2019 nog zonder 5G netwerk

Zendmasten Den Haag 2019 nog zonder 5G netwerk

 
 
Agentschap Telecom: 5G-straling binnen de limiet, onderzoek blijft lopen

Agentschap Telecom: 5G-straling binnen de limiet, onderzoek blijft lopen

Het Agentschap Telecom en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concluderen na eerste berekeningen en metingen van 5G-systemen dat de straling van losse antennes en telefoons vooralsnog lager ligt dan de aanbevolen limiet van de Europese Unie. De resultaten zijn dinsdag gepubliceerd.

Ook de komende jaren, als 5G breder wordt uitgerold, blijft de straling naar verwachting binnen de normen.

5G is de opvolger van de bestaande 2G-, 3G-, en 4G-netwerken. Het netwerk moet leiden tot sneller internet, maar ook tot minder vertraging en meer capaciteit. Dat is nodig omdat steeds meer apparaten met internet verbonden worden.

 

Het onderzoek is verricht op basis van testopstellingen via de 26 GHz- en de 3,5 GHz-frequentiebanden. Volgens het Agentschap Telecom is het belangrijk om de ontwikkelingen te blijven volgen "om duidelijk te krijgen wat de veldsterkte is als 5G-systemen in gebruik zijn genomen".

Providers bieden op dit moment nog geen landelijk dekkend 5G-netwerk aan, maar vanaf dit jaar moeten die netwerken langzaamaan uitgerold worden.

Hoeveelheid straling nog niet duidelijk

Het is nog onzeker hoe sterk de straling van het landelijke 5G-netwerk is. Zo kan de sterkte per moment en per persoon verschillen, omdat het signaal met behulp van slimme antennes wordt verzonden als het nodig is. Bij drukte kan er dan bijvoorbeeld meer 5G-straling worden uitgezonden.

Het Agentschap Telecom stipt in het rapport de gezondheidrisico's aan. Voorlopig is er geen bewijs dat de straling schadelijk is, schrijft het agentschap. "Of inzichten over gezondheidseffecten veranderen, zal nog moeten blijken."

 

Dinsdag 21 januari 2020 
|
  • NUcheckt: Niet bewezen dat 5G slecht is voor de gezondheid

NUcheckt: Niet bewezen dat 5G slecht is voor de gezondheid

 

 

Op 19 februari kondigde de gemeente Den Haag aan dat ze de eerste 5G-stad van Nederland wil worden. Op NUjij reageerden meerdere mensen bezorgd op dit nieuws. Volgens sommigen heeft 5G een grote negatieve invloed op de gezondheid van mensen. Maar wat klopt er van deze beweringen over 5G?

 

Waar komt het vandaan?

De organisatie die in Europa het duidelijkst haar zorgen over 5G uit is The 5G Appeal. Dat is volgens de eigen website een groep van ongeveer tweehonderd wetenschappers en artsen, die in 2017 een beroep op de EU deed om met de uitrol van 5G te stoppen totdat duidelijk is dat 5G niet schadelijk is voor de mens en het milieu.

De reden dat de mensen achter The 5G Appeal zich zorgen maken is dat er volgens hen voor 5G veel meer antennes geplaatst zullen moeten worden. Dat zou ervoor zorgen dat er een toegenomen blootstelling aan elektromagnetische velden is. Volgens de ondertekenaars kunnen elektromagnetische velden onder andere het risico op kanker verhogen, de vruchtbaarheid aantasten en leer- en geheugenvaardigheden verminderen. Ook zou 5G over het algemeen een negatieve invloed op het welzijn van mensen hebben.

Wat verandert er met de komst van 5G?

Alle mobiele netwerken, radio, televisie en wifi werken inderdaad met elektromagnetische velden. Het soort elektromagnetische velden waarop deze technieken werken worden radiofrequente velden (RF-velden) genoemd. De verschillende toepassingen maken gebruik van verschillende frequenties; radio maakt gebruik van een andere frequentie dan 4G. Ook 5G werkt met RF-velden.

Eric van Rongen is voorzitter van de internationale commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling (ICNIRP). Deze commissie adviseert overheden over blootstellingslimieten voor onder andere RF-velden. Ook in Nederland worden de blootstellingslimieten voor RF-velden van ICNIRP gehanteerd.

Van Rongen legt uit dat voor 5G er gedeeltelijk gebruik gemaakt gaat worden van frequenties die nu voor 3G gebruikt worden. Daarnaast zal 5G ook op een hogere frequentie dan 3G en 4G gaan werken. Hogere frequenties hebben een kleiner bereik. Om deze reden zullen er volgens Van Rongen extra antennes nodig zijn, die mogelijk ook op straatniveau zichtbaar zijn. "Er kunnen bijvoorbeeld 5G-antennes komen in bushokjes of aan lantaarnpalen."

Kan 5G een effect hebben op je lichaam?

Doordat 5G veelal op hogere frequenties zal opereren, kan het volgens Van Rongen minder diep het lichaam doordringen. "Deze frequenties kunnen eigenlijk alleen in de huid doordringen en niet dieper, zoals bij 3G en 4G wel kan."

Remco Westerink, neurotoxicoloog bij het Institute for Risk Assessment Sciences van de Universiteit Utrecht, bevestigt dat de RF-velden van 5G nauwelijks de huid kunnen passeren. "De kans dat de RF-velden van 5G de hersenen bereiken is dus ook heel klein en alleen bij heel sterke velden aanwezig. Zolang de 5G-netwerken onder de blootstellingslimieten blijven, is de kans dat ze tot in de hersenen doordringen dus weinig reëel."

RF-velden kunnen nadelige warmte-effecten hebben

RF-velden die wel de blootstellingslimieten overstijgen, kunnen volgens Van Rongen ongezond zijn. "Er is bewezen dat sterke RF-velden voor overmatige opwarming van het lichaam kunnen zorgen, wat vooral voor de organen ongezond kan zijn. Om deze reden zijn er dus limieten voor RF-velden. Als de sterkte van de velden hieronder blijft, kunnen organen niet zodanig opwarmen door RF-velden dat er schade ontstaat. Voor nadelige effecten, die geen warmte-effecten zijn, is onvoldoende bewijs."

Hans Kromhout, hoogleraar epidemiologie aan de Universiteit Utrecht, deed onderzoek naar elektromagnetische velden. Ook hij vertelt dat sterke RF-velden inderdaad organen kunnen opwarmen en daardoor schadelijk kunnen zijn.

Vergroot 5G de kans op ziekte?

Volgens de personen achter The 5G Appeal vergroot het 5G-netwerk, zoals het ingevoerd gaat worden, echter ook de kans op ziekten, zoals kanker. Is hier bewijs voor? Kromhout vertelt dat er aanwijzingen zijn dat RF-velden de kans op ziekten vergroten, maar volgens hem zijn die aanwijzingen zeker niet sterk.

"Radiofrequente velden zijn door het internationale agentschap voor kankeronderzoek (IARC) ingedeeld in de categorie 'mogelijk kankerverwekkend'." Dit gaat om alle RF-velden, niet alleen de frequentie die voor 5G wordt gebruikt.

'Mogelijk kankerverwekkend' betekent volgens het IARC dat er beperkt bewijs is dat het middel kankerverwekkend kan zijn bij mensen en dat zeker nog niet bewezen is dat het middel ook echt kanker veroorzaakt. In het geval van RF-velden zou er enig bewijs zijn voor een verhoogde kans op twee soorten hersentumoren.

'Kans dat 5G tot hersentumoren leidt nihil'

Westerink legt uit dat er inderdaad aanwijzingen zijn dat RF-velden de kans op hersenkanker vergroten. "Maar deze aanwijzingen zijn zwak en er zijn minstens evenveel studies die dit weerspreken."

Ook vertelt Westerink dat het aantal patiënten met een hersentumor de afgelopen 25 jaar niet is toegenomen, ook niet na de intrede van 4G. "Het is dan ook onwaarschijnlijk dat RF-velden tot hersentumoren leiden. Daarnaast is er biologisch gezien geen goede verklaringen voor hoe RF-velden hersentumoren zouden kunnen veroorzaken. Zolang de internationale blootstellinglimieten niet worden overschreden is de kans dat RF-velden tot hersentumoren of andere hersenziekten leiden nihil."

Hoe zit het met mix van frequenties?

Het is dus niet bewezen dat 5G slecht is voor de gezondheid, maar volgens Kromhout is het wel noodzakelijk dat er meer onderzoek naar de exacte risico's van 5G wordt gedaan.

Van Rongen vertelt dat veel critici van 5G er bijvoorbeeld op wijzen dat het onduidelijk is wat het effect zal zijn van de mix van frequenties die straks in gebruik zullen zijn als 5G ingevoerd is. Ook de frequentie waarop 4G opereert zal de komende jaren immers nog steeds gebruikt worden.

Van Rongen vertelt dat we inderdaad niet 100 procent zeker weten wat hiervan het effect is, maar dat er geen reden is om aan te nemen dat het gebruik van deze mix van frequenties ongezond zal zijn. "Ook nu gebruiken we al een mix van frequenties, doordat we bijvoorbeeld 3G en 4G naast elkaar gebruiken."

Westerink vertelt daarnaast dat het onduidelijk is of mensen met de invoering van 5G wel meer worden blootgesteld aan RF-velden. "Dit hangt bijvoorbeeld af van waar de 5G-stations worden geplaatst en hoe mensen hun telefoon gebruiken. Het is mogelijk dat de komende jaren de totale blootstelling zelfs lager wordt, omdat er wel meer antennes worden geplaatst, maar er per antenne waarschijnlijk minder hard moet worden gezonden."

Conclusie

Er zijn enkele aanwijzingen gevonden dat de netwerken die voor onder meer mobiel internet worden gebruikt kankerverwekkend kunnen zijn. Of dit inderdaad het geval is, zal verder onderzoek moeten uitwijzen. Experts geven aan dat de kans erg klein is dat mobiele netwerken ziekten, zoals kanker, kunnen veroorzaken als de blootstellingslimieten niet overschreden worden. Daarnaast brengt 5G mogelijk minder risico met zich mee dan de huidige netwerken, omdat de frequentie die ervoor gebruikt gaat worden minder ver in het lichaam door kan dringen.

 

NRC 10.9.2019

 

 Oorzuizing

 

 

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.